لماذا رسم الفحص ورسم الملاحظة؟

samedi 13 avril 2019

لماذا رسم الفحص ورسم الملاحظة؟ (إيف روكسوفيل) Plein écran Retour au menu par la flèche retour du navigateur Sommaire des tampons - Tampons de consultations